Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kontaktinformasjon for SUS

Tjenestekontoret
Telefon dagtid (8-15, hverdager): 908 39 408
Faks dagtid: 51 41 42 69
Telefon utenom kontortid (etter kl. 15, alle dager, helg og helligdag): 900 73 441
Faks utenom kontortid: 51 41 42 47                                                                           
Postadresse: Randaberg kommune, avd. for tjenesteplanlegging, postboks 40, 4096 Randaberg

Hjemmesykepleie
Telefon vakttelefon: 900 73 441

Sykehjem
Telefon (hele døgnet): 488 68 238
Faks: 51 41 93 10

Psykiatritjeneste
Telefon dagtid (8-15): 992 44 545
Telefon utenom kontortid, legevakt: 116117

Kreftkoordinator
Telefon dagtid (8-15.30): 468 87 860

Randaberg sykehjem
Telefon (hele døgnet): 488 68 238
Faks: 51 41 93 10

Kommunal akutt døgnplass (KAD) på Randaberg sykehjem
Telefon (hele døgnet): 488 68 238
Telefon fagansvarlig sykepleier (hele døgnet): 947 90 386