Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Skole og utdanning

Skolene i Randaberg er gode skoler som fremmer trivsel og gir godt læringsutbytte.

I ulike elevundersøkelser kommer Randabergskolene godt ut. Elevene melder selv om god trivsel og et godt skolemiljø. Læringsutbyttet ligger også over gjennomsnittet.

Gode skoler er viktig i kommunens satsing på barn og unge

  • Alle skolene er 1 – 10 skoler
  • Alle skolene har bibliotek, skolefritidsordning, gymnastikksaler og kantine
  • Alle skolene er økonomiske, personalmessig og administrativt
    selvstyrte enheter

Grunnskoler i Randaberg

  • Harestad skole: 680 elever. Et personale på cirka 100 personer. ATO-avdeling for elever fra hele kommunen.
  • Grødem skole: 550 elever. Et personale på cirka 90 personer. Introbase for elever uten norskkunnskaper. Ansvar for to-språklig opplæring i Randaberg. 
  • Goa skole: 330 elever. Et personale på cirka 50 personer. 

Se kart over skolene her.

Hver skole har sin egen PPT-rådgiver. Alle skolene har tverrfaglige grupper som møtes etter en fast oppsatt plan (helsesøster/helsestasjon for unge, PPT, barnevern).

Voksenopplæring
Voksenopplæringen gir voksne med behov for grunnskoleopplæring, spesialundervisning og norskopplæring. Voksenopplæringen gir også norskopplæring til voksne minoritetsspråklige bosatt i Randaberg. To lærere er ansatt her.