Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Skatter og avgifter

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige, mens den statlige institusjonen Skatteetaten har ansvar for ligningen.

Skattene har et tredobbelt formål: De skal dekke fellesskapets utgifter, de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom innbyggerne og de skal virke styrende på innbyggernes økonomiske atferd. De har også vesentlig betydning for den samlede økonomiske politikk (kilde: Store Norske Leksikon).

Kommunale avgifter
Kommunen har mange ulike avgifter og gebyrer knyttet til sine tjenester. 

Se kommunale avgifter og gebyrer.

Hovedoppgavene til kommunens økonomiavdeling er innkreving og regnskapsføring av offentlige skatter og avgifter, samt veiledning og kontroll av arbeidsgivere. I tillegg står regnskapsavdelingen for innkreving av kommunale krav og avgifter.