Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Rettslige spørsmål

Her finner du blant annet informasjon om politiet og domstolene, ordningen med fri rettshjelp, hvordan du går fram i erstatningssaker og hvor du kan henvende deg for å få råd og rettshjelp.

Bortsett fra gratis juridisk bistand, er ikke dette tjenester som ytes av kommunen, og informasjonen vil derfor lede deg videre til andre offentlige nettsider.

Lover og forskrifter på nett
Du kan også finne norske lover og forskrifter på Internett. På nettsidene til Lovdata finner du de primære rettskildene som regulerer retter og plikter for innbyggerene i Norge. Informasjonen omfatter lover, sentrale og lokale forskrifter, nye høyesteretts- og lagmannsrettsavgjørelser.