Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kultur, fritid og idrett

Randaberg kommune har opprettet tjenesteenheten Kultur som har selvstendig ansvar innen områdene kultur, idrett og fritid.

Lag og foreninger er en viktig aktør i kulturlivet i Randaberg og har tilbud til alle som ønsker en aktivitet på fritiden. I tillegg er det tilrettelagte tilbud for enkelte grupper. Gå til oversikt over lag og foreninger

Hvert år deler Randaberg kommune ut kulturpris og kulturstipend.

Utendørs idrettsanlegg, friluftsområder forvaltes av Tekniske tjenester.