Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helse, omsorg og sosiale tjenester

Innbyggere i Randaberg har tilgang på en rekke tjenester innenfor områdene omsorg, trygd og sosiale tjenester.

Avlastning og støtte
Kommunen har tilbud om avlastning i sykehjem og avlastning for barn og unge med spesielle behov. I tillegg kan kommunen også tilby fritidskontakttjeneste og forskjellige dagsentre.  

Omsorgstjenester

Omsorgstjenester i kommunen er blant annet hjemmehjelp, hjemmesykepleie og matombringing. Kommunen kan iverksette individuell plan ved behov.

Omsorgslønn
Omsorgslønn kan gis til personer som tilfredstiller kriteriene.

Transporttjeneste
Randaberg kommune har tilbud om transporttjenester.

Andre tilbud: