Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Forbrukerspørsmål

Som forbruker har du både rettigheter og klagemuligheter.

Hvem behandler klagesaker?
Klagesaker mellom forbrukere og leverandører behandles av Forbrukerrådet.

Klager relatert til reklame og annen markedsføring som du mener er villedende eller feil behandles av Forbrukerombudet.

Klager i byggesaker og i reguleringssaker blir først behandlet i hovedutvalg for nærmiljø og kultur (HNK) før endelig avgjørelse blir tatt hos fylkesmannen.

Klager på tjenester innen NAV og/eller helse og omsorg sendes i første omgang til kommunen. Bruker kan også klage direkte til fylkesmannen.