Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto. Det originale grunnlovsdokumentet.

Ill.foto. Det originale grunnlovsdokumentet.

Dine rettigheter som innbygger

Rettigheter for brukere og kommunens innbyggere.

Informasjon pictogramRetten til innsyn og informasjon om hva som må bli gjort i den offentlige forvaltning, er et viktig ledd i demokratiet og en forutsetning for at ytringsfriheten skal få et reelt innhold. Rettighetene er blant annet forankret i Offentlighetsloven og Forvaltningsloven.

Innsynsrett i offentlige dokumenter
Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Les mer her. Les også her - Be om innsyn, Randaberg kommune.

Publisering av saksdokumenter på Internett
Som innbygger og bruker av offentlige tjenester kan du lese sakslisten for politiske utvalg, søknader, avslag og andre sakspapirer fra en PC hvor du måtte ønske. Les mer her. Hent postlisten her.

Ill. sprøyteRetten til helse- og omsorgstjenester i kommunene
Informasjon om hvilke helse- og omsorgstjenester kommunene er forpliktet til å tilby sine innbyggere, og hvordan du kan gå frem for å søke om tjenestene. Les mer.

Tannhelse
Barn får gratis offentlig tannbehandling. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes unntak. Det offentlige dekker kun nødvendig tannbehandling. Les mer.

Ill. pragrafteiknKlageordninger
Dersom du mener at du ikke har fått den helsehjelpen du har krav på, kan du klage. Les mer.

Mer informasjon og dine rettigheter
Du får mer informasjon om innbyggerrettigheter ved å gå inn her, eller ved å bruke menyfeltet til høgre.