Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Legevakt

Beskrivelse

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Telefonnummeret til legevakten er: 116117

Adresse:

Armauer Hansensv 30

4011 Stavanger.

 


Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Lover

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Saksbehandling

Veiledning

Vedlegg

Saksbehandling


Klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Annen informasjon

Opprettet
30.11.2015 15:27:19
Oppdatert
06.05.2020 10:28:38