Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Beskrivelse

Beskrivelse

Har du nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris

Ledsagerbevis er gratis.

Samarbeidspartnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Brosjyrer

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  

Lover

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Saksbehandling

Vedlegg

Passfoto

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.


Annen informasjon

Opprettet
30.11.2015 15:21:34
Oppdatert
06.05.2020 10:26:00