Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Helsestasjon for ungdom

Beskrivelse

Beskrivelse

På helsestasjon for ungdom kan du få råd og veiledning om blant annet seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, rus, psykiske problemer og kosthold. Du kan også få henvisning videre til spesialist. Helsestasjonen er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten

 

Relatert virksomhet

Målgruppe

Ungdom opp til 20 år.

Pris

Tilbudet er gratis.

Lover

Lover

Kommunen plikter å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og unge under 20 år. Se spesielt 

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1, § 3-2, § 3-3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten § 5, § 6 og § 7.

Saksbehandling

Veiledning

Henvend deg til din nærmeste helsestasjon. Du trenger ikke å bestille time.

Vedlegg

Saksbehandling


Klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Du kan også klage til fylkesmannen i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.


Annen informasjon

Opprettet
30.11.2015 13:13:26
Oppdatert
04.05.2020 19:45:52