Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Barnehageplass

Beskrivelse

Beskrivelse

Barn som er ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, jf. barnehageloven § 12a.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Søknadsfrist 15. februar

Tilflyttere etter hovedopptak 1, har rett til plass fra november. Søknadsfrist: 15. juni.  

Fortløpende opptak gjelder etter hovedopptak som betyr at dersom det er ledige plasser tildeles disse etter søkerlisten.

Du kan søke ny plass, søke endring og oppdatere opplysninger på denne lenken:

https://randabergg2.ist-asp.com/NO01127-pub

Relaterte virksomheter:

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

Vilkår

Vedtekter i kommunale barnehager i Randaber

For 2018 er maksprisen 2 910.- kroner for full plass.

80% plass    2 360.-

60% plass    1 860.-

inntil 50%   1 610.-

Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av brutto inntekt for barnehageplassen.

Tjener husholdningen mindre enn 533 500 kroner i året kan dere søke om redusert betaling.

Gratis kjernetid innvilges 3 - 4 og 5 åringer der husholdningsinntekten er lavere enn         450 000 kroner i året.