Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Fritidskontakt

Du kan søke om fritidskontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse

Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør.  Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.
 
I Randaberg kommune har vi følgende tilbud:

* Fritidskontakt: ledsager til ulike fritidsaktiviteter

* Fritidsassistent : tilhører et lag eller forening og har ansvar for en eller flere personer som trenger oppfølging

* Treningskontakt: ledsager til fysiske aktiviteter

Fritidstilbudet skal baseres på den enkeltes ønsker, behov og forutsetninger

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Foresatte må på vegne av sine barn søke om å få denne tjenesten.

En fritidskontakt engasjeres noen timer i uken, vurdert utfra behov og formål.