Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tjenester og tema

Tjenester til innbyggerne i Randaberg kommune.

Boks Tjenester A til Å Boks Innbyggarrettar 96x60  

En kommune har et stort omfang av ulike tjenester. På våre internettsider skal du enkelt finne fram uten å måtte vite hvilken avdeling som har ansvaret for en tjeneste.

Dine rettigheter?
Som bruker og innbygger har du flere rettigheter. Les mer om dine rettigheter her.

Hvordan finner jeg fram?
Informasjon om tjenestene er gruppert i temaer som ”Barn og familie”, ”Helse” og ”Skole og opplæring”, og under disse temaene finner du mer informasjon om forskjellige temaer/emner.

Du kan også bruke søkefunksjonen øverst på siden for å finne fram, eller ta kontakt med oss e-post post@randaberg.kommune.no eller tlf 51 41 41 00. 

Tjenester fra andre offentlige instanser
Mange tjenester ytes av interkommunale selskaper, fylkeskommunen og andre offentlige eller private instanser. Disse tjenestene finner du også fram til på våre nettsider. Under hvert tema finner du kontaktinformasjon til rette kontaktenhet hvis kommunen ikke er ansvarlig for tjenesten.