Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ordfører Kristine Enger (Ap)

Ordfører Kristine Enger (Ap)

Ordfører

Kristine Enger er ordfører i Randaberg og representerer Arbeiderpartiet. Ordføreren er heltidspolitiker og har sitt kontor på kommunehuset i Randaberg sentrum.

Ordføreren har ifølge kommuneloven som oppgave å lede møtene i formannskap og kommunestyret. Ordfører har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett hvis vedkommende er valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne, om ikke myndigheten er delegert til andre.

Gunhild Vårvik Tangeland (Krf), varaordførar i Randaberg kommune
Gunhild Vårvik Tangeland, KrF, er varaordfører i Randaberg kommune.

Varaordfører i kommunen er Gunhild Vårvik Tangeland fra Kristelig Folkeparti (bildet til høyre). Stillingen som varaordfører utgjør 25 prosent. Varaordfører er normalt på kontoret på kommunehuset hver mandag: I partallsuker hele dagen, i oddetallsuker frem til kl. 13.00.

Tilgjengelighet:
Ordfører har sitt daglige virke på kommunehuset i Randaberg sentrum, Randabergveien 370. Servicetorget har oversikt over ordførerens møteplan. Ordfører og eventuelt varaordfører kan møte publikum etter avtale om møtetid. Henvendelse om dette kan skje direkte via e-post eller telefon til servicetorget eller til ordfører.

Kontakt ordfører Kristine Enger:
Telefon: 51 41 41 00
E-post: kristine.enger(a)randaberg.kommune.no

Kontakt varaordfører Gunhild Vårvik Tangeland:
Telefon: 51 41 41 00
E-post: gunhild.tangeland(a)randaberg.kommune.no