Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Gruppeledere politiske parti

Fremskrittspartiet
Navn: Anita Egeli 
Adr.: Dalveien 10
Tlf.: 977 52 027
E-post: a.egeli@online.no   

Høyre
Navn: Kirsten Clausen
Adr.: Røsslyngveien 3
Tlf.: 900 57 474
E-post: kirsten@adv-clausen.no

Senterpartiet
Navn: Jarle Bø
Adr.: Bøveien 146
Tlf.: 488 44 788
E-post: bo.jarle79@gmail.com

Venstre
Navn: Thor Geir Harestad
Adr.: Varen 9
Tlf.: 51 41 83 43
E-post: tho-g-h@online.no

Kristelig Folkeparti
Navn: Øystein Stjern
Adr.: Randaberggeilen 17
Tlf.: 993 68 035
E-post: oystein.stjern@gmail.com

Arbeiderpartiet
Navn: Ellen Marie Aaserød
Adr.: Skiftesvikveien 6
Tlf.: 458 81 270
E-post: ellen.marie.aaseroed@lyse.net

Miljøpartiet de Grønne
Navn: Alexander Rügert-Raustein
Adr.: Dalveien 32A
Tlf.: 480 43 535
E-post: alexanderrugertraustein@gmail.com