Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Styre- og eierskapsrepresentanter

Kjøreregler og arbeidsformer for politisk og administrativ utøvelse av eierstyring:

  • De valgte representantene skal ivareta kommunens interesser gjennom en aktiv deltakelse i selskapenes eierorgan
  • I styrene løses oppgaver til beste for selskapets utvikling og i samsvar med styreinstruks
  • Der det er mer enn én representant valgt av kommunestyret, skal det utpekes en fraksjonsleder som har særlig ansvar for koordinering i forkant av eiermøter i selskapet
  • I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning kan kommunestyret og/eller formannskapet instruere representantene

Kommunens eierrepresentanter i aksje- og interkommunale selskaper for perioden 2015-2019, valgt i kommunestyret 15.10.2015:

Aksjeselskap Eierrepresentant Vararepresentant
Lyse Energi AS
Bedriftsforsamling:
Kristine Enger (ordf.)
Styret:
Jarle Bø (Sp)
Bedriftsforsamling:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
Styret:
Ellinor Larsen (KrF)
Randaberg og Rennesøy
Bygdeblad AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Ranso AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Attende AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)Landsbykonferansen
i Randaberg AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Nord-Jæren
Bompengeselskap AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Gastronomisk Institutt AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Filmkraft AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Måltidets Hus AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Greater Stavanger
Economic Development AS
Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
 
 
Interkommunale selskap  Eierrepresentant  Vararepresentant
Stavangerregionen
Havn IKS
Repr.skap:
Jarle Bø (Sp)
Styret:
Bjørn Kahrs (H)
Repr.skap:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
Styret:
Gunnar Hiim (Ap)
IVAR IKS
Repr.skap:
Kristine Enger (Ap)
Styret:
Øystein Stjern (KrF)
Repr.skap:
Gunhild Vårvik Tangeland (KrF)
Styret:
Anita Egeli (Frp)
Brannvesenet i
Sør-Rogaland IKS
Kristine Enger (ordf.)
Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Interkommunalt arkiv
i Rogaland IKS
Sissel V Hobberstad
Silje R. Kristensen
Multihallen og
Storhallen IKS
Styret:
Jarle Bø (Sp)

Representantskap:
Kristine Enger (ordf.)
Styret:
Kenneth Torsteinsbø (KrF)
Anita Egeli (Frp)
Representantskap:
Gunhild V. Tangeland (varaordf.)
Sørmarka flerbrukshall IKS Kristine Enger (ordf.)
Rogaland Revisjon IKS Kristine Enger (ordf.) Gunhild V. Tangeland (varaordf.)

Randaberg kommunes styrerepresentanter 2015 - 2019:

Selskap Medlem Varamedlem
Randaberg og Rennesøy
Bygdeblad - styret
Kirsten Clausen (H)
Tor Alm (Ap)
Thor Geir Harestad (V)
Bår Inge Pedersen (Ap)
Ranso AS -
styret
Leif I Torkelsen (Krf)
Gro Losvik (Ap)
Jorunn Utheim (H)
Anita Egeli (Frp)
Greater Stavanger -
styret
Kristine Enger (ordf. H)
Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)

Rogaland Revisjon IKS -
representantskap

Kristine Enger (ordf. H) Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Attende AS - styret
Svein Livar Haga (H)
Anita Egeli (Frp)
Forus Industri AS -
styret
Oddbjørn Rannestad (Ap)
Helge Todnem (Krf)
Nord-Jæren Bompenge-
selskap AS - styret
Bjørn Kahrs (ordf. H) Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Lyse Energi AS -
bedriftsforsamling
Kristine Enger (ordf. H)
Tone Tvedt Nybø (Krf)
Lyse Energi AS - styret
Jarle Bø (varaordf. Sp) Kirsten Clausen (H)
IVAR IKS -
representantskap
Sverre Nergaard (Ap)
Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
IVAR IKS - styret
Dagny S. Hausken på vegne av Randaberg, Sola, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy
Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Rogaland kontroll-
utvalgssekretariat
Kari Austenå (Ap)
Olav Sande (Sp)
Brannvesenet Sør-Rogaland
IKS - representantskap
Kristine Enger (ordf. A)
Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS - styret Tom Tvedt (Ap)
Kjell A Bergsaker (H)
Stavanger interkommunale
havn IKS - representantskap
Tone Tvedt Nybø (Krf)
Kristine Enger (Ap)
Stavanger interkommunale
havn IKS - styret
Kristine Enger (ordf. A) Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Sørmarka flerbrukshall IKS - representantskapet
Kristine Enger (ordf. A) Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Sørmarka flerbrukshall IKS - styret Jarle Bø (varaordf. Sp) Idar Goa (Frp)
Multihallen og Storhallen
IKS - representantskap
Kristine Enger (ordf. A) Gunhild V. Tangeland (varaordf. KrF)
Multihallen og Storhallen
IKS - styret
Jarle Bø (varaordf. Sp) Idar Goa (Frp)