Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Randaberg kommune har 1,36% eierandeler i Stavangerregionen Havn IKS, som havneområdet i Mekjarvik er en del av.

Randaberg kommune har 1,36% eierandeler i Stavangerregionen Havn IKS, som havneområdet i Mekjarvik er en del av.

Selskapene

Oversikt over de enkelte selskaper som kommunen har eierandeler i per 2012/2013.

Selskap Komm.
eierandel
Årsrapport Eierskaps-
melding
Selskaps-
kontroll
       
Aksjeselskap:        
Lyse Energi AS  3,279 %   2011 2008
Randaberg og Rennesøy bygdeblad AS  34,00 %      
Ranso AS  50,00 %      
Allservice AS  1,35 %
    2005
Attende AS        
Landsbykonferansen i Randaberg AS  16,67 %
2011    
Nord-Jæren Bompengeselskap AS  16,67 %
    2011
Gastronomisk Institutt AS        
Filmkraft AS  5,00 %
     
Måltidets Hus AS        
Greater Stavanger Economic Development   2010    
         
Interkommunale selskaper:        
Stavangerregionen Havn IKS
 1,36 %
2012   2010
IVAR IKS
 3,34 %
    2010
Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS
 3,80 %
     
Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS  4,99 %
    2013
Multihallen og Storhallen IKS  5,10 %
     
Sørmarka flerbrukshall IKS  4,02 %
    2010
Rogaland Revisjon IKS  2,59 %
    2011*
         
Interkommunalt samarbeid:
       
Rogaland Kontroll-
utvalgssekretariat IS
       
Randaberg Interkommunale PPT
       
         
Foreninger/
etablerte samarbeid:
       
Ryfylke friluftsråd        
Jæren friluftsråd        
Interkommunalt kulturråd        
Ryggstranden småbåtforening        
Skiftesvik småbåtforening        
Tilsynsutvalg for Jærstrendene        
Viltnemnd        
Region Stavanger BA        
Transportplansamarbeidet på Nord-Jæren        
Voldtektsmottak Stavanger        
         
Stiftelser:        
Stiftelsen Jærmuseet        
Rogaland Arboret        
Krisesenteret i Stavanger
       

*Gjennomført av ReVisor AS.