Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Eierskapsforvaltning

Randaberg kommune har eierandeler i totalt 18 selskaper. Av disse er 11 aksjeselskaper og 7 interkommunale selskaper.

Det er utarbeidet overordnede eierstrategier sammen med nabokommunene Stavanger, Sandnes og Sola. Spesifikke eierstrategier er foreløpig utarbeidet for Lyse Energi AS, IVAR IKS, Rogaland Revisjon IKS og Ranso AS.

Eierstrategien gir retningslinjer for hva kommunen ønsker med selskapene. Strategien legger grunnlag for tydeligere retningslinjer til selskapet, for eksempel i forhold til utforming av vedtektene. Motivet for kommunens eierskap kan både være finansielt og/eller politisk.