Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kart på nett

Gjennom Smartkommune-prosjektet arbeider 15 kommuner i Stavangerregionen målrettet for å samordne og effektivisere plan- og byggesaksforvaltningen.

I portalen er følgende tjenester lagt ut:
• Regionalt innsynskart, som gir deg tilgang til oppdaterte kartdata direkte fra kommunenes egne kartsystemer, samt kommuneplaner og reguleringsplaner.
• Innsyn i saksarkivet for aktive byggesaker.
• Digital byggesøknad, koblet mot regional kartportal.
• Online bestilling av situasjonskart.
• Bestilling av meglerpakker.

Arealguiden:
Via Arealguiden kan du finne ledige næringsarealer, tomter og lokaler. Arealguiden gir deg oversikt over ledige næringsarealer og lokaler i Stavanger-regionen. Verktøyet fungerer som en avansert søkemotor der du kan legge inn alle kriterier og krav for dine fremtidige arealer.