Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Barnetråkk i Randaberg

Å planlegge for et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek, og aktivitetsfremmende omgivelser er noe av det viktigste vi kan gjøre (Miljøverndepartementet).

Skjemdump Google Earth

Når det lages planer, kan det være vanskelig å ta hensyn til de yngste blant oss. Man vet gjerne ikke hvilke områder barna bruker, eller hva slags oppfatning de har av nærområdet sitt. Barn bruker steder på en helt annen måte enn voksne; med mer lek og aktiv bevegelse.

Barnetråkkregistrering er en metode for å kartfeste opplysninger om barn og unges bruk av steder. Prinsipper er at barna selv er ekspertene på sitt nærmiljø – og derfor selv gjør registreringene i kartet.

Formålet med registreringen er a) å kartlegge barn og unges bruk av nærområder, b) øke fokus på barn og unges rettigheter i arealplanlegging og c) sikre gode og varierte uteområder for barn og unge.

Registreringene har foregått ved at barna gruppevis har tegnet inn leke/oppholdsområder, skole/fritidsveier og farlige områder inn på kart. For hver gruppe har det vært en voksen som har nummerert områder og skrevet ned eventuelle kommentarer om det som ble tegnet inn.

Registreringene er gjennomført slik:
• Harestad skole: 9. februar 2012, 6. klassetrinn (tre klasser)
• Goa skole: 1. mars 2013, 6. klassetrinn (to klasser)
• Grødem skole: 22. mai 2013, 5. klassetrinn (to klasser)

Les Barnetråkkrapporten her.