Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vei

Teknisk drift har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, gang- og sykkelveier samt turveier

Randaberg kommune har ca 40 km veier og 25 km gang- og sykkelveier.

Veibygging i Randaberg kommune foregår etter kommunalteknisk veinorm. Link til normen finner en i menyen til høyre.

Ved graving i kommunale veier og gang-/sykkelveier skal det alltid innhentes gravetillatelse fra kommunen. Retningslinjer og søknadsskjema finner en i menyen til høyre. Søknader kan sendes til post@randaberg.kommune.no eller leveres på servicetorget.