Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Vann og avløp

Her finner du informasjon om vann og avløp

Teknisk drift har ansvar for:

  • å levere godt drikkevann.
  • å samle opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
  • å bygge ut, drifte og vedlikeholde kommunens vann- og avløpsnett.
  • å administrere og ajourføre ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
  • å administrere innkreving av vann- og avløpsgebyrene.
  • å følge opp vannkvaliteten på drikkevannet, samt fra avløpsutslipp.
  • å følge opp private vann- og avløpsinstallasjoner, industri-påslipp, olje- og fettutskillere.

Virksomheten er regulert av en rekke lover og forskrifter, spesiell betydning har lov om kommunale vass- og kloakkavgifter, forurensningsloven og forskrift om vannforsyning og drikkevann.

Drikkevann:
Vannet i Randaberg kommune leveres av IVAR IKS. Vannbehandlingsanlegget ligger ved Langevann i Gjesdal kommune, som leverer vann til ca 250 000 innbyggere på Nord-Jæren.

Avløp:
Avløpsvannet fra kommunens avløpsanlegg samles og ledes til  Sentralrenseanlegget Nord-Jæren i Mekjarvik (SNJ) for rensing. Anlegget driftes av IVAR IKS. Slam fra private avløpsanlegg, som Randaberg kommune samler inn, leveres også til SNJ.

Kvalitet:
Vi har stort fokus på høy kvalitet på tjenestene våre.  Vi deltar på Norsk vanns Bedre V-prosjekt, hvor 61 kommuner deltok for 2010. Målet med deltakelsen er å levere bedre tjenester til innbyggerne i kommunen.