Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Gang- og sykkelvei langs Tungenesveien

Det skal etableres gang- og sykkelvei fra Sande barnehage til Tungevågen, samt utskifting av kommunal vannledning, etablering av nytt kommunalt avløpsanlegg og fiberkabel.

Statens vegvesen er byggherre for prosjektet, kommunen deltar i prosjektet for kommunale anlegg.

Informasjon fra Statens vegvesen: Gang- sykkelvei langs Tungenesveien