Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Kart for området Nedre Grødem.

Kart for området Nedre Grødem.

Utskifting av vann- og avløpsledninger på Grødem

Informasjon om utskifting av vann- og avløpsledninger på Nedre Grødem, i Barlindveien, Furustien, Kongleveien og deler av Sypressveien.

Kartskisse VA-anlegg Nedre Grødem
Kartskisse over gravearbeid. Grønn strek på kartet er anleggsområdet, røde streker på kartet er omkjøringsveier. Klikk på bildet for å se større versjon.

Oppstart for anlegget er mars 2016, og anleggstiden er cirka seks måneder. Risa A/S er utførende entreprenør.

Omkjøringsveier i anleggsperioden
Under anleggsperioden vil det skiltes for omkjøring. Dette gjelder i perioder når anlegget starter opp i Barlindveien; fra Grødemveien og opp til og med krysset ved Sypressveien. I anleggsperioden vil adkomsten til feltet være fra Stølsbrotet (se kart - rød strek). Det blir skiltet med enveiskjøring, slik at den ene veien blir innkjøring og den andre utkjøring.

Kontaktpersoner for prosjektet

Idar Goa, anleggsansvarlig
Randaberg kommune
Tlf.: 477 500 90
E-post:
idar.goa@randaberg.kommune.no

Roy Ove Ommundsen, formann
Risa AS
Tlf.: 994 64 728
E-post: roy.ove.ommundsen@risa.no

Kenneth Rege, anleggsleder
Risa AS
Tlf.: 452 91 385
E-post: kenneth.rege@risa.no

Det vil også bli anlagt en omkjøringsvei over lekeplassen som ligger mellom Furustien og Sypressveien. Dette gjør vi for å sikre best mulig adkomst for beboere i Furustien, samt for anleggstrafikken. Den delen av lekeplassen som blir berørt av omkjøringsveien blir gjerdet inne, og lekeapparater som må flyttes blir erstattet.

Les mer her:

Fotballbanen som rigg og depot?
Det er mulig at fotballbanen i Sypressveien blir brukt som rigg og depot under anleggsperioden. Banen blir i så fall rustet opp med ny drenering og nytt gress.

Nye stikkledninger
Rørledningene, som går fra hver enkelt boligeiendom og ut til det kommunale anlegget, kalles stikkledninger. Stikkledningene er private anlegg som eies og vedlikeholdes av huseier. Mange boligeiendommer har også slamavskiller.

- Randaberg kommune skal legge nye stikkledninger frem til eiendomsgrense/asfaltkant. Om noen ønsker å skifte ut sine ledninger og eventuelt fjerne slamavskiller på sin eiendom, ordnes dette av den enkelte. Her står eierne fritt til å velge entreprenør, og må selv kontakte de for tilbud, opplyser Idar Goa, anleggsansvarlig i Randaberg kommune.

Fremdriftsplan for prosjektet vil legges ut på disse sidene når de er klare.