Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Brann

I 2004 slo brannvesenet i Gjesdal, Klepp, Kvitsøy, Sola, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger og Time seg sammen. Dette ble gjort for å kunne øke beredskapen på tvers av kommunegrensene, og for å gjøre din hverdag sikrere.

Brannvesenet har som hovedoppgave å redde liv og materielle verdier og drive brannforebyggende arbeid.

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er delt inn i seks ulike avdelinger:

• Brannforebyggende avdeling.
• Nødsentral brann
• Beredskap avdeling
• Miljørettet helsevern og skjenkekontroll
• Plan og personal avdeling
• Økonomi og merkantil avdeling

Du kan lese mer på brannvesenet sine nettsider.