Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tekniske tjenester

Tekniske tjenester består av avdelingene Bygg & Eiendom og Teknisk drift.

Vakttelefon: 908 39 403.

Bygg & Eiendom har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale bygg, samt vedlikehold av kommunale boliger og framleieboliger.

Teknisk drift sine oppgaver er forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg for vei, vann, avløp, park og renovasjon.

Oppgaver innen brann følges opp av Brannvesenet Sør-Rogaland IKS.