Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Verdier

Målretting: Baklengs planlegging – å starte med å finne ut hvor vi skal ende opp ...
Hvorfor virker hjemreisen alltid kortere enn utreisen?

Det går raskere og med større intensitet når man vet hvor man skal, og kjenner veien dit. Vår erfaring er at barn og unge gjerne ønsker å lykkes på skolen og hjemme, faglig og sosialt. Vi allierer oss alltid med slike intensjoner hos barnet/ungdommen, og bidrar til å gjøre dem bevisste.

Det er alltid mer attraktivt å jobbe for å oppnå noe godt, til forskjell fra å jobbe for å unngå ubehag. Endringsprosessen blir effektiv når intensjonene er bevisstgjorte, og gjort felles for alle involverte parter. Samarbeid om målsetting med familie og skole er ofte en nødvendighet. Våre intensjoner virker som ”magneter” på våre handlinger.

Rammebevissthet: Hva begrenser, og hva gir muligheter?
Opplevelsene av muligheter og begrensninger spiller stor rolle i de valg vi gjør, og det liv vi lever generelt. Holdninger, forestillinger, virkelighetsoppfatninger, menneskesyn, tro, forventninger, vaner osv. setter gjerne rammer for oss.

Noen ganger kan nøkkelen til den ønskede forandringen ligge i å endre på oppfatninger av seg selv og/eller andre. Nysgjerrigheten er den største drivkraften i endringer med utgangspunkt i dette: «Hva ville skje hvis...?»

Tverrfaglig samarbeid: - Vi har ikke en kropp, og en hjerne; Vi er hele mennesker.
Alt etter hvem vi som er hovedperson, og hvilke behov vedkommende har, arbeider vi sammen med, parallelt og/eller i mellom eventuelle andre instanser i saken (hjem, skole, fastlege, PPT, barnevernstjenesten, helsestasjon osv.).

Vår hovedoppmerksomhet når vi koordinerer slike samarbeid er at barnet/ungdommen skal oppleve et samarbeid preget av effektivitet, fleksibilitet, sømløshet og presisjon. Mennesket består ikke av enkeltdeler, men er en helhet. Det ville derfor være absurd å drive endringsarbeid uten å samarbeide med andre som har med vedkommende å gjøre.

Økologi: - Ingen skal gå på kompromiss med seg selv.
All protest og tvil er like viktig informasjon som tilslutning er i et samarbeid. Å holde dette høyt kvalitetssikrer et endringsarbeid der alle drar i samme retning mot samme mål. Det er ikke bare lov, men direkte ønskelig at samarbeidspartnerne sier ifra om eventuell motstand underveis i prosessen, på den måte som måtte passe.

Vi legger til rette for kontinuerlig «økologisjekk», som gir gode rammer for godt samarbeid med svært forskjellige mennesker uten at noen, for eksempel, må gå på kompromiss med egne verdier.

Les mer om forståelsesrammer her.

”Barn mestrer hvis de kan”
”Vår forståelse avgjør tiltakene”

Ross Greene