Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
TVT er (f.v.) Bjørn Reidar Brune, Ellen Torp (leder) og Ole Wasbø.

TVT er (f.v.) Bjørn Reidar Brune, Ellen Torp (leder) og Ole Wasbø.

Tverrfaglig Team (TvT)

Sømløst, fleksibelt og skreddersydd samarbeid.

Randaberg kommune opprettet høsten 2009 et team som skulle jobbe forebyggende mot rus, kriminalitet og psykososiale vansker blant barn og unge i kommunen. Systemisk forståelse og tverrfaglig samhandling på tvers av arenaer er avgjørende for å lykkes i møte med forskjellige barn, unge og deres familier, i de mange ulike sammenhenger de ferdes i.

Ingen mennesker er like, og alle problemstillinger er sammensatte og unike. Tverrfaglig Team i Randaberg er derfor opptatt av «alt det kommer an på». Vellykkede endringer kommer alltid gjennom skreddersydde endringsprosesser, som er preget av fleksibilitet og godt samarbeid, med den/de det angår i sentrum. TvT legger derfor til rette for kontinuerlig avstemming med barnet/ungdommen, hjemmet og skolen. Vi jobber framfor alt i mellomrommene; mellom ulike tiltak, instanser og arenaer, og tar på oss rollen som lim, skjelett, stillas, katalysator, tolk, alt etter behov, og sørger for samhandling, målretting og kvalitetssikring.

Les mer om TvT her (artikkel KS).

Utdanning i Kommunikologi
Randaberg kommune tilbyr utdanning i Kommunikologi i regi av Tverrfaglig Team. Her får du mer informasjon om utdanningen.