Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Ill.foto.

Ill.foto.

Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et tilbud før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse, og for elever med særskilte behov fra 1. til 7. klasse.

Informasjon om skolefritidsordningen i Randaberg kommune, skoleåret 2017-2018:

Søknadsfrist er 1. april 2018.

Harestad skole - www.harestadskole.no
Grødem skole - www.grodemskole.no
Goa skole - www.goaskole.no

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon vil fra neste skoleår kun gjelde for elever som går samtidig på 1. og/eller 2. klassetrinn. Det gis 25 prosent søskenmoderasjon for barn nr. 2, øvrige søsken gis 50 prosent moderasjon.

Plasstilbud
Vi tilbyr helårstilbud med 60 prosent eller 100 prosent plass. Det vi si at elevene kan benytte SFO i alle skolens ferier. For elever med 60 prosent plass, kan de benytte tre faste dager per uke (gjelder de faste dagene de har i uken).

Retningslinjer/forskrift for skolefritid
Informasjon om SFO-tilbudet finner du i egen lokal forskrift

Hva koster SFO-plassen?
Prisen for SFO-plass finner du her.

Redusert betaling
Dersom husholdningen tjener mindre enn 5G  kan dere søke reduksjon i foreldrebetalingen.  Beløpet reguleres årlig. Vi gjør oppmerksom på at søknad om redusert betaling ikke vil bli behandlet før all dokumentasjon om inntekt er mottatt. Reduksjon i betaling med tilbakevirkende kraft, innvilges ikke. Det må søkes om redusert foreldrebetaling for hvert skoleår.