Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Den Kulturelle Skolesekken (Dks)

Tilbud fra profesjonelle kunstutøvere og samarbeid skole og kultur i kommunen.

Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

I tillegg til statlig støtte, mottas det lokale midler. De lokale Dks-midlene skal brukes til kunst- og kulturtilbud som ”et tillegg til allerede eksisterende tilbud”. Det oppfordres til kunst og kulturformidling hvor elevene er aktive (workshops), gjerne i samarbeid med lokale kunst og kulturressurser, Randaberg kulturskole og Randaberg folkebibliotek. Midlene skal ikke benyttes til transport.

- Dette skoleåret er det mye kjekt program, både fra fylket og lokalt, sier Guro Jakobsen Stranden, koordinator for Den kulturelle skolesekken i Randaberg. -Alle elevene i Randaberg kommune er involvert på en eller annen måte.

Les mer om Den kulturelle skolesekken på deres egen hjemmeside.