Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Vistestølen barnehage

Fra uteområdet til Vistestølen barnehage.
Fra uteområdet til Vistestølen barnehage.

Vistestølen barnehage er en 6-avdelingsbarnehage som ligger litt utenfor Randaberg sentrum. Dette barnehageåret har vi 3 avdelinger for små barn og 3 avdelinger for store barn.

Våre avdelinger har navn etter dikt av Gunnar Roalkvam, som er en lokal dikter. Avdelingene heter Trylleralleri, Titt i hålå, Dinglebein, Pytten, Såbebobler og Trippen.

Vi har stort uteområde og vår egen skog, vårt "helsestudio". Det er gode muligheter for varierte aktiviteter og utfordringer.

Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov.
Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:
I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.

Være sammen
Vi jobber med «Være sammen», som er et tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne.

Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, Kultur og NAV. Målet er å heve kompetansen til alle ansatte slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling. Fram til 2021 skal våre medarbeidere ha flere dager med faglig innhold knyttet til dette temaet.