Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Viste barnehage

Lek og trening i Viste barnehage.
Lek og trening i Viste barnehage.

Viste barnehage er en kommunal 6-avdelingsbarnehage som åpnet i 2006. Det er en stor, flott og moderne barnehage. Den har gode tekniske løsninger som gjør hverdagen god for både store og små. Barnehagen er tilpasset alle aldersgrupper og er selvsagt tilrettelagt for barn med funksjonshemninger.

Utelekeplassen vår er stor og variert. Det er mye plass til å boltre seg på for både små og store. Det finnes blant annet lekeapparater for de ulike aldersgruppene, gapahuk og fotballbinge for å nevne noen. Barnehagen ligger i et område nær til Vistestranden. Dette gir oss muligheten til mange flotte og varierte turområder.

Alle skoler, barnehager og kultur startet våren 2016 med kompetansehevingen «Være sammen». Være sammen er tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne.

Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, kultur og NAV.
Målet er å heve kompetansen til alle ansatte slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.

Fram til 2021 skal våre medarbeidere ha flere dager med faglig innhold knyttet til dette temaet. Det vil også bli foreldremøte med tema som omhandler «Være Sammen».
Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov.
Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:
I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.