Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Solbakken barnehage

Solbakken-barn på tur.
Solbakken-barn på tur.

«Sammen skaper vi en god barnehage». Barn, foreldre og ansatte samarbeider om å gjøre dagene kjekke, lærerike, morsomme og gode for alle.

Solbakken barnehage har eksistert siden 1973 og er en av de første barnehagene i Randaberg. I 2006 åpnet nye Solbakken med 6 avdelinger: Sommerfuglen, Edderkoppen, Marihøna, Larven, Mauren og Tusenbeinet. Vi har plass til ca. 100 barn i alderen fra 9 md. til 6 år.

«Være sammen» er tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne. Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, Kultur og NAV.

Målet er å heve kompetansen til alle ansatte, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling.

Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov.
Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:
I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne.

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.