Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Myrå barnehage

Ordfører Kristine Enger åpnet Myrå barnehage i mai 2017.
Ordfører Kristine Enger åpnet Myrå barnehage i mai 2017.

Myrå barnehage åpnet i mai 2017. Barnehagen ligger like ved Randaberghallen, 5 minutters gange fra Randaberg sentrum. Myrå barnehage har 6 avdelinger, fordelt på 95 barn og 25 ansatte. I tillegg har vi ansatt egen kokk, som lager varmmat til voksne og barn tre ganger per uke. Barnehagen ligger nær flere flotte turområder, blant annet naturparken i Harestadmyrå, vanntårnet og Foren.

I perioden 2017-2019 har vi hovedfokus på naturen og språk.
«Være sammen» er tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne. Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, Kultur og NAV.

Målet er å heve kompetansen til alle ansatte slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling. Fram til 2021 skal våre medarbeidere ha flere dager med faglig innhold knyttet til dette temaet.

I nært samarbeid med barnets hjem, skal vi skape et innhold i barnehagedagen som samsvarer med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov. Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse - ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:

I Randaberg-barnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring - sammen med kompetente voksne.

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.