Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Om Fjellheim barnehage

Jubel i Fjellheim barnehage, som da den feiret 25 års-jubileum.
Jubel i Fjellheim barnehage, som da den feiret 25 års-jubileum.

Fjellheim barnehage er en 2-avdelings barnehage som ligger på Nedre Grødem. Barnehagen ble åpnet i 1989, og er kommunens minste barnehage. Det er 1 avdeling for barn fra 0-3 år, Hareavdelingen, og 1 avdeling for 3-6 år,  Ekornavdelingen.

Barnehagen ligger i ett godt etablert byggefelt med nær avstand til skog, med tilhørende natursti langs sjøen, og servicetilbud. Det er gode bussforbindelser til/fra barnehagen.

De ansatte i barnehagen har god stabilitet, og er en personalgruppe som trives på jobb. Barnehagen preges av mye omsorg, gjensidig glede og åpenhet. Personalet i barnehagen er velutdannet, og har lang erfaring med barnehagearbeid. Samarbeid mellom avdelingene er godt etablert.

Vi skal i nært samarbeid med barnets hjem skape et innhold i barnehagedagen som er i overensstemmelse med barnets utvikling, interesseområde og særskilte behov. Barnet skal gis rike muligheter til å skape, utforske, lære og utvikle selvforståelse og selvfølelse ved at det får opplevelser, lek og læring innenfor fagområdene som er beskrevet i rammeplanen.

Den pedagogiske plattformen for alle barnehagene i Randaberg er:
"I Randabergbarnehagene skal barna oppleve tilhørighet og fellesskap, lek og læring sammen med kompetente voksne."

Tverrfaglig kompetanseløft i Randaberg kommune
«Være sammen» er tverrfaglig kompetanseløft som retter seg mot barn og voksne, og har fokus på inkludering og sosial kompetanse, knyttet til den varme grensesettende voksenrollen, også kalt den autoritative voksne.

Kompetanseløftet inkluderer tjenesteområdene Helse og oppvekst, Skole, Kultur og NAV.
Målet er å heve kompetansen til alle ansatte slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barn og unge styrkes. Kjerneinnholdet er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, håndtering av utfordrende atferd, implementering og organisasjonsutvikling. Fram til 2021 skal våre medarbeidere ha flere dager med faglig innhold knyttet til dette temaet. Det vil også bli foreldremøte med tema som omhandler «Være sammen».

  • Barnet skal oppleve trygghet og forutsigbarhet gjennom daglige rutiner, gjenkjennelige aktiviteter og omsorgsfulle, autoritative voksne i barnehagen.
  • Det skal møtes med respekt fra andre barn og voksne. Vi legger til rette for at barnet skal knytte vennskap ved å skape relasjoner mellom barn – barn og barn – voksen.
  • Det skal oppleve anerkjennelse og det å være inkludert i barnegruppen gjennom fellesopplevelser, ha medvirkning og medbestemmelse i barnehagedagen.