Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Gebyrer

Randaberg kommune følger forskrift om foreldrebetaling og stortingets fastsatte priser for maksimalpriser.

Søskenmoderasjon og regler for redusert betaling gjelder i alle barnehager, både kommunale og private barnehager.

Makspris fra januar 2018 er:

for 100 % plass           2 910 kroner pr. måned

for 80 % plass             2 360 kroner

for 60 % plass             1 860kroner

for inntil 50 % plass    1 610 kroner

Er husholdningsinntekten lavere enn ca 533 500 kroner pr. år kan dere søke om reduksjon.

3, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart har rett på 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen per uke. Dette gjelder for husholdninger med samlet årsinntekt mindre enn   450 000 kroner (2018)

Vi gjør oppmerksom på at søknad om redusert betaling ikke vil bli behandlet før all dokumentasjon om inntekt er mottatt. Reduksjone i betaling med tilbakevirkende kraft innvilges ikke.