Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Aktive barn under Barnas grønne dag ved Randaberghallen.

Aktive barn under Barnas grønne dag ved Randaberghallen.

Barnehagetjenesten

I dag er det 10 barnehager i Randaberg, 6 kommunale og 4 private.

Fristen for å søke er 15. februar


Søknadsfrist til hovedopptaket er 15. februar. Alle foreldre som ønsker barnehageplass til hovedopptaket må søke innen denne fristen.

Hvem kan søke barnehageplass  

Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om plass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyllet ett år, i samsvar med barnehageloven § 12a og tilhørende forskrifter. Søknadsfrist er 15.februar.

Barn som flytter til kommunen og er innenfor alderskategorien i hovedopptak1, har rett til plass i en barnehage fra november. Søknadsfrist er 15. juni.

Fortløpende opptak gjelder etter opptaket i juni, som betyr at dersom det er ledig plass tildeles denne etter søkerlisten.

Har du spørsmål?
Spørsmål
om barnehageopptaket kan rettes til servicetorget, tlf. 51 41 41 00, eller via e-post: servicetorget@randaberg.kommune.no.

Barnehageåret
Barnehagene i Randaberg holder åpent hele året. Barnehageåret starter 15. august og varer til 14. august påfølgende år.