Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Skole og barnehage

Det finnes tre kombinerte barne- og ungdomsskoler i Randaberg; Goa, Grødem og Harestad.

Det finnes tre kombinerte barne- og ungdomsskoler i Randaberg; Goa, Grødem og Harestad. I tillegg finnes det en videregående skole, Randaberg videregående skole, som Rogaland fylkeskommune har ansvar for.

I Randaberg i dag er det 10 barnehager, 6 kommunale og 4 private.

Voksenopplæringen er også en del av det obligatoriske skoletilbudet en kommune skal gi.