Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Revisjon

Rogaland Revisjon ble etablert som et IKS (Interkommunalt Selskap) 1.7.2004.

Rogaland Revisjon IKS eies av 17 kommuner i sør-Rogaland og Rogaland fylkeskommune, og er et redskap for demokratisk innsyn og kontroll.