Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Rådmann Magne Fjell.

Rådmann Magne Fjell.

Rådmannen

Magne Fjell er rådmann i Randaberg kommune.

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder, og bindeleddet mellom politikere og administrasjonen. Ledergruppen består av rådmannen, kommunikasjon- og demokratisjef, personal- og organisasjonssjef, økonomisjef, kultursjef, skolesjef, helse- og oppvekstsjef, teknisk sjef, plan- og miljøsjef og leder av NAV Randaberg.

Rådmannen er ansvarlig for utredninger og saker som legges frem for de folkevalgte, og skal påse at vedtak blir iverksatt.

Kommuneloven gir rådmannen ansvaret for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser.