Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Sammenslåing

Dersom du ønsker å slå sammen eiendommer benyttes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:

 • Fyller ut skjema for sammenslåing (sammenføying) av eiendommer.

Hva gjør kommunen:

 • Geodata kontrollerer skjemaet, fyller ut sin del av skjemaet og sender det videre til Statens kartverk Tinglysingen for sammenslåing (tinglysing).

Hvilke krav stilles:

 • Fullstendig utfylt skjema for sammenslåing.
 • Betingelser som må være oppfylt for at sammenslåing skal kunne gjennomføres:
  - Samme hjemmelshavere (eiere)
  - Eiendommen som skal utgå må være heftefri, eventuelt ha samme heftelser som eiendommen som skal bestå
  - De ulike eiendommene skal som hovedregel grense til hverandre
  - Samtlige hjemmelshavere må undertegne skjemaet. Dersom det er et firma som står som eier, må den som i følge firmaattest har signaturrett signere. (Legg ved firmaattest - ikke eldre enn ett år)