Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev kan bestilles hos Geodataavdelingen.

Et matrikkelbrev er en attestert utskrift som viser alle registrerte opplysningen om en konkret matrikkelenhet (eiendom) ved et gitt tidspunkt.

Dette utløser et gebyr på 175/350 kroner, avhengig av antall sider på brevet.