Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Grensepåvisning/klarlegging av grense

Dersom du ønsker å få påvist grensepunkt for eiendommer benyttes denne tjenesten. Gjelder kun eiendommer med koordinatbestemte matrikkelbrev (målebrev). Andre må rekvirere kartforretning.

Hva gjør kunden:

  • Rekvirere grensepåvisning etter matrikkelbrev (målebrev). Legge ved et situasjonskart/målebrev som viser hvilke grensepunkter som ønskes påvist.

Hva gjør kommunen:

  • Kontrollerer og registrerer søknaden. Utfører oppdraget. Grensepunkt blir merket og berørte parter blir orientert.

Hvilke krav stilles:

  • Riktig utfylt søknad med situasjonskart eller målebrev inneholdende ønskede påviste grensepunkter. Det må være koordinatbestemte grensepunkter.