Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Grensejustering

Dersom du vil fastlegge eiendomsgrenser benyttes denne tjenesten.

Hva gjør kunden:

  • Sender inn rekvisisjon av oppmålingsforretning med kart som markerer eiendommens eller grenselinjens beliggenhet.

Hva gjør kommunen:

  • Plan og miljø, Geodata, mottar søknad med vedlegg og oppnevner kundeansvarlig, som gjennomgår søknaden.
  • Godkjent søknad resulterer i en oppmålingsforretning som er et møte på eiendommen der grenseforløp fastsettes i samarbeid med eier og naboer.
  • Deretter utstedes et matrikkelbrev (målebrev) som viser de fastsatte grensene for eiendommen.

Hvilke krav stilles:

  • Fullstendig utfylt skjema.
  • Rekvisisjon av forretningen må underskrives av hjemmelshaver.
  • Situasjonskart.
  • Samtlige involverte parter må samtykke ved en eventuell grensejustering.