Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Digitalt kartgrunnlag

Digitalt kartgrunnlag kan bestilles hos Geodataavdelingen. Dette kan fås i SOSI-format.

SOSI (Samordnet Opplegg for Stedfestet Informasjon) er den største nasjonale standarden for geografisk informasjon. SOSI er også et mye brukt firlformat nor norske kartdata.

Et digitalt kartgrunnlag inneholder data om veier, bygninger, koter etc.

En bestilling av digitalt kartgrunnlag utløser et tidsmessig gebyr avhengig av tiden det tar å lage dette (se "Andre tjenester" (pkt. 19, side 17) i gebyrregulativet). Gebyret er for hver påbegynte halvtime det tar å lage dette.