Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Geodata

Geodata sørger for at administrasjonen, landsbyens innbyggere og næringsliv har adgang til pålitelig og fullstendig informasjon om bygninger, eiendommer, topografi og andre utvalgte tema.

Lover og forskrifter

I tillegg leverer de tjenester til administrasjonen, innbyggere og næringsliv knyttet til eiendomsutvikling og -drift.

Se meny til venstre for mer informasjon.

Målet med en oppmålingsforretning er å klarlegge og beskrive grenser og retter i tråd med partenes påstander og framlagte dokument. Ellers skal det bringes fram opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre i Matrikkelen og en eventuell tinglysing.

Matrikkelen
Matrikkelen er landets offisielle register over fast eiendom, samt bygninger, boenheter og adresser.