Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Kommunedelplan for Harestad

I teksten under finner du dokumenter fra prinsippavklaringssakene og dialogprosessen med grunneierne i forbindelse med planarbeidet.

Dokumenter fra prinsippavklaringssak 2, behandlet 13. februar 2017:

Dokumenter fra dialogmøtet 24. november 2016:

Dokumenter fra prinsippavklaringssak 1, behandlet 3. november 2016:

Andre dokumenter: