Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen
Beitemarker ved Tungenes fyr.

Beitemarker ved Tungenes fyr.

Landbruk

Avdelingen har ansvaret for den kommunale landbruksforvaltningen og gjennomføring av den statlige støtte- og finansieringsordningen innen landbruket.

Landbruksavdelingen er et offentlig rådgivnings- og informasjonskontor innen jord- og hagebruk.

Veterinærvakt
Kommunene har ansvar for at det finnes et tilbud om akuttvakt for syke dyr utenom vanlig arbeidstid. Stavanger veterinærvaktområde består av kommunene Stavanger, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg og Sola.

Det er inngått avtale med fem veterinærer, som deler på vakten i dette område. Vaktene går alle dager fra kl. 16.00 til påfølgende dag kl. 08.00, og i helgene samt bevegelige helligdager.

Vi minner om at all vakttjeneste gjelder AKUTT HJELP og livstruende skader.

Vakten deles mellom følgende veterinærer:

Per Aspelund – tlf. 51 72 33 39
Arne Revheim – tlf. 51 54 21 21
Tone Runhild Skadsem – tlf. 944 87 150
Anne Signy Nessa – tlf. 403 36 868
Mark Welsh – tlf. 413 22 638

NB! Offentlig tilskudd for akuttvakt for smådyr er fra 01.07.2014 falt bort. Noen dyreklinikker har organisert private vaktordninger som går hverdager fra kl. 16.00 til 22.00, og i helgene fra kl. 08.00–22.00.

Mattilsynets beredskapsvakt
For bekymringsmeldinger kontaktes Mattilsynet på telefon 22 40 00 00, eller ved e-post til: postmottak@mattilsynet.no.