Gå til sidemenyen

Randaberg kommune

Sammen skaper vi den grønne landsbyen

Tilbygg (inntil 50 m2)

Ved tilbygg til bolig, gjelder krav til avstand og brannskille, areal, osv. for bolig. Lokale reguleringsplaner og –bestemmelser angir vanligvis krav til plassering, størrelse, og evt. brann, eller lignende for bolighus i boligområder.

Tilbygg hvor hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) overskrider 50 m2 anses som et mindre tiltak, jf. SAK10 § 3-1.a.

Tilbygg over ovennevnte størrelse (og påbygg) krever bruk av ansvarlig foretak iht. pbl § 20-1.

Hagestue og/eller innglasset terrasse som er tilknyttet bolig anses som tilbygg til bolig. Et slikt tilbygg følger avstandskrav og brannkrav som gjelder bolighuset. For mer informasjon om hagestue, se vår nettside om bod/hagestue.

Generelle bestemmelser om tilbygg
Tilbygg der hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) overskrider 50 m2 er å se på som et mindre tiltak, jf. SAK10 § 3-1.a. Tilbygg over ovennevnte størrelse (og påbygg) krever bruk av ansvarlig foretak iht. pbl § 20-1. Ved tilbygg til bolig gjelder krav til avstand og brann skille, areal, osv. for bolig.

Oppføring av tilbygg til bygning som anses som et mindre tiltak (se nedenfor, jf. SAK10 § 3-1.b) hvor tilbygget er av en slik størrelse at bygningens totale BRA/BYA overskrider 70 m2, medfører krav til avstand og brann tilsvarende bolighus o.l. større bygninger.

Byggesaksforskriften (SAK10) opplyser om hvilke frittliggende bygninger som regnes som mindre tiltak:

  "En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal eller bebygd areal er over 70 m2. Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller, jf. SAK10 § 3-1.b".